دسته بندی ها

نرده استیل
تولید قطعات پیش ساخته


آزمایش خاک

قیمت آزمایش خاک

آیا می دانید آزمایش خاک چیست؟


آیا از اهمیت آزمایش خاک در مطالعات مختلف اطلاع دارید؟


خاک مخلوط پیچیده ای است که از مواد معدنی و مواد آلی تشکیل می شود و عمدتاً مقدار بیشتری از خشکی های روی زمین را می پوشاند. در واقع خاک به عنوان یکی از محصولات اصلی محیط طبیعت معرفی می شود که بنا به شرایط مختلف محیطی، دائماً در حال رشد و نمو می باشد. در گذشته خاک یکی از بی ارزش ترین قسمت های پوسته زمین محسوب می شد اما امروزه انواع مختلف آن به عنوان بخش زنده و باارزش زمین معرفی می شوند که هر کدام از آن ها مشخصه هایی بی نظیری از رنگ، بافت و محتویات را به همراه دارد.

بسیاری از دانشمندان در طول سال های متمادی، از علوم رایج و متداولی نظیر: شیمی، فیزیک و بیولوژی، در جهت برسی و آزمایش خاک استفاده های فراوان برده اند. آزمایش خاک یک روش نمونه برداری است که عمدتاً به منظور شناسایی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن انجام می شود. به این گونه که در ابتدا نمونه خاک را به آزمایشگاه برده و در آن جا به وسیله روش های نمونه برداری، دانه های تشکیل دهنده خاک و عناصر مختلف آن را از جهات مختلف اعم از اندازه، درشتی، کیفیت، شکل ظاهری و همچنین نسبت وزنی آن ها باید یکدیگر مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار می دهند.

اهمیت آزمایش خاک در ساخت و ساز


از آنجا که زمین نقش باربر نهايی سازه های عمرانی را عهده دار است و عموماً پروژه ها با خاک، بر خاک و يا درخاک ساخته می شوند، ضرورت دارد برای شناسايی بستر، بررسی های و اقداناتی صورت گیرد تا اطلاعاتی راجع به توان باربری و خصوصیات سختی خاک زيرسازه، اندرکنش خاک و سازه، پروفیل زمین، منابع تامین قرضه و شناخت ناپايداری ها و عواقب ناشی از وقع زلزله بدست آيد.

اهمیت آزمایش خاک


ساخت و ساز و توسعه برروی سايت های جديد و مسئله دار و نیز از نوع احداثی با خاکريز، در دنیای امروز بنا به ضرورت های نوين و همچنین افزايش پديده افزايش جمعیت رو به گسترش است. تجارب بدست آمده از زلزله های دو دهه اخیر و نیز روند افزايش احداث سازه های خاکی توجه مهندسین عمران و دست اندرکاران را بیش از گذشته به خاک به عنوان مصالح ارزان ودر دستريس و با ويژگی های انعطاف پذير جلب نموده و فعالیت های چشم گیری در استفاده از خاک در سدسازی و سازه های نگهدار و نیز بهسازی و تثبیت و استفاده از سايت های مسئله دار را به همراه داشته است.

در اکثر موارد مشاهده می شود که در عمل از مطالعات ژئوتکنیک صرفنظر شده است و يا در صورت انجام، اقداماتی غیرضروری و يا حتی اضافی صورت می گیرد. به علاوه حدود استفاده از روابط تئوريک در تعیین ظرفیت بابری و نشست مشخص نبوده و نتايج تست های درجا نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در صورتیکه در دو دهه اخیر انجام آزمايشات درجا گسترش وسیعی يافته، و به جای برداشتن نمونه های کوچک معرف خاک و حمل آن به آزمايشگاه و انجام تست ها در شرايط متفاوت با آنچه در عمل اتفاق می افتد، دستگاه ها به محل برده شده ودر شرايط عملی تر با اندازه گیری پارامترهای سختی و مقاومت درجای خاک، مطالعات مربوط به خصوصیات بستر انجام می گیرد.

علاوه بر مطالعات ژئوتکنیک، تحقیقات و مطالعات در آزمايشگاه مقاومت مصالح و ارزيابی صحیح از عملکرد و نیز کنترل کیفی مصالح موجود و يا مصالح جديد در حین ساختف باعث بهبهود ضريب اطمینان، دوام و پايداری پروزه ها و درنتیجه حفظ و افزايش سرمايه های ملی کشور خواهد بود.

مواردی که در آزمایش خاک و تست مکانیک خاک مورد بررسی قرار میگیرد

  • انجام مطالعات ژئو تکنیک وتهیه و ارائه گزارشات آزمایش خاک
  • استقرار آزمايشگاههای محلی کنترل کیفیت مصالح ( بتن، خاک، جوش )
  • انجام تستهای مربوط به آزمايشگاه مکانیک خاک ( آزمايشات اندکس , برش , سختی و ... )
  • انجام آزمايشات مختلف مقاومت مصالح رايج عمران اعم از بتن ، میلگرد و شن و ماسه و ...
  • طراحی بهسازی و تثبیت سايتها جهت ساخت و سازهای مهم
  • بررسی خرابی های ژئوتکنیکی و ارائه راهکارهای بهسازی
  • تفسیر آزمايشات ژئو تکنیکی و مقاومت مصالح انجام شده
  • طراحی انواع سازه های نگهبان اعم از خرپايی و نیلینگ
  • مطالعات پايداری شیبها و زمین های مستعد لغزش و ارائه راهکارهای مقاوم سازیتمامی حقوق این وبسایت متعلق به نوسازگستر می باشد.
بهینه سازی و اجرا : کاریزما وب