دسته بندی ها

فیلتر بر اساس شهر :

کرکره برقی,شیشه سکوریت
نرده استیل
تولید قطعات پیش ساخته
فروش مصالح ساختمانی
مناطق فعال برای آزمایش خاک :


آگهی های ویژه آزمایش خاک

آزمایش خاک

آزمایش خاک,قیمت آزمایش خاک
در مهندسی عمران خاک مطلوب شرایط ویژگی‌های خاصی دارد که متفاوت از خاک کشاورزی است. به طور کلی آزمایشات مکانیک خاک تعیین کننده نوع دانه‌بندی خاک ، خوب یا بد بودن دانه بندی و ضریب پراکندگی و تشخیص ریزدانه یا درشت‌دانه بودن خاک بعلاوه میزان رطوبت موجود در خاک همچنین تعیین مقدار مقاومت است. این آزمایشات تعیین می‌کند که ضریب تحکیم خاک چه میزان است و بارگذاری بر روی خاک چگونه باید انجام شود.

انواع آزمایش خاک


  • آزمایش‌های دانه بندی شامل الک و هیدرومتری، تعیین حد روانی و خمیری انقباض ، آزمایش هم‌ارز ماسه
  • آزمایش تعیین چگالی ویژه، آزمایش تعیین حد وزن واحد حجم خاک به روش مخروط ماسه
  • آزمایش CBR
  • آزمایش تک محوری محصور نشده – آزمایش سه محوری – آزمایش برش مستقیم
  • آزمایش تراکم
  • آزمایش تحکیم


آزمایش خاک


آزمایشات دسته 1 و 2 ویژگی‌های خاص و کلی هر خاک را مشخص می‌کند. تعیین می‌کند که قطر ذرات خاک به چه اندازه است و بر اساس دو روش آشتو و ASTM تقسیم‌بندی‌های قراردادی انجام خواهد شد. در این خصوص ذرات درشت دانه شامل شن و ماسه توسط آزمایش الک و به صورت مکانیکی قابل تفکیک است و درباره ریزدانه‌ها آزمایش الک کارآیی ندارد و آزمایش هیدرومتری به کار میآید. بعلاوه وجود میزان ماسه در خاک ، از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین آزمایشهای تخصصی و دقیق‌تری در خصوص وجود میزان ماسه انجام می‌شود. تعیین دقیق میزان رطوبت در خاک و تعیین حدود اتربرگ با دستگاه کاساگرانده و سایر آزمایشات نیز از خصویات هر خاک است که زمان محاسبات تحکیم و بارگذاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آزمایشات دسته 4 تا 7 تعیین کننده میزان مقاومت خاک در شرایط بارگذاری است و همچنین عملکرد خاک و تغییر خصوصیات آنرا پس از تراکم نشان می‌دهد و پیشبینی عملکرد خاک زمان بارگذاری را انجام می‌دهد. هر کدام از آزمایشات نیازمند ابزار مخصوص این کار و پیگیری قدم به قدم آزمایش بر اساس دستورات موجود است. در نهایت برای تعیین آنچه مورد نیاز است باید اطلاعات علمی کافی از مکانیک خاک در دست باشد و با مقررات تدوین شده در این خصوص آشنایی کافی وجود داشته باشد. با توجه به اینکه فرصت کافی برای توصیف هرکدام از آزمایشات ذکر شده وجود ندارد و به توصیف یکی از آزمایشات بسنده می‌کنیم.تمامی حقوق این وبسایت متعلق به نوسازگستر می باشد.