دسته بندی ها

نرده استیل
تولید قطعات پیش ساخته

تعرفه ها

مزیت آگهی های ویژه نسبت به آگهی های رایگان

نمایش آگهی های تواندار در سرچ های گوگل
نمایش آگهی های تواندار در صفحه اول
اولویت نمایش آگهی های تواندار در جستجو های کاربران سایت
اولویت نمایش در زیر گروه ها و کلمات طلایی سایت
ثبت لینک وب سایت در آگهی های تواندار
اعتماد بیشتر پیمانکاران ساختمانی به آگهی های تواندار و ویژههزینه آگهی ویژه را می توانید  به صورت اینترنتی و یا  به صورت انتقال کارت به کارت
 پرداخت نماید.
شماره کارت بانک ملت : 0047 0473 3389 6104

بنام کیانوش ولیدخت دیزجی

قیمت هر توان در ازای هر ماه 60000 تومان میباشد.

مدت اعتبار :


توان :
تومان

عنوان روزها
1 ماه 31
2 ماه 62
3 ماه 93
4 ماهه 124
5 ماهه 155
6 ماهه 186
7 ماهه 217
8 ماهه 248
9 ماهه 279
10 ماهه 310
11 ماهه 341
12 ماهه 372


تمامی حقوق این وبسایت متعلق به نوسازگستر می باشد.
بهینه سازی و اجرا : کاریزما وب